Бакалавър

Застраховане, осигуряване и финанси

Програма

Застраховане, осигуряване и финанси

Информация

Форма на обучение

Редовна, задочна, дистанционна

Степен

Бакалавър

Език на преподаване

Български

Семестриална такса

750 EUR

Специализирани дисциплини

 • Застрахователна математика
 • Осигурителни продукти и осигурителен пазар
 • Застрахователно право
 • Вътрешен контрол в застрахователното дружество
 • Презастраховане
 • Застрахователни продукти и застрахователен пазар
 • Здравно осигуряване и застраховане
 • Международни осигурителни отношения
 • Пазар на труда
 • Осигурителни отношения
 • Финансов мениджмънт

 

Изпити

Графици

Преподаватели