Бакалавър

Застраховане, осигуряване и финанси

Програма

Застраховане, осигуряване и финанси

Информация

Форма на обучение

Редовна, задочна, дистанционна

Степен

Бакалавър

Език на преподаване

Български език

Семестриална такса

750 EUR

Специализирани дисциплини

  • Застрахователно счетоводство
  • Осигурителни продукти и осигурителен пазар
  • Вътрешен контрол в застрахователното дружество
  • Презастраховане
  • Застрахователни продукти и застрахователен пазар
  • Здравно осигуряване и застраховане
  • Международни осигурителни отношения
  • Осигурителни отношения
  • Финансов мениджмънт

 

Изпити

Графици

Преподаватели