Бакалавър

International Relations, Global Economy and Strategic Analysis
Назад

Информация

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението продължава 8 семестъра

ЗА ПРОГРАМАТА

Бакалавърската програма "Бизнес стратегии и управление на проекти" е специалност на настоящето и на бъдещето, когато за успеха във всяка професия ще са абсолютно необходими познания при изграждането на бизнес стратегии. Професионалният успех се подготвя чрез обучение по план, съчетаващ дисциплини от областта на финансите, бизнес стратегиите и управлението на проекти. Интердисциплинарният подход, който се прилага в програмата, предлага широкоспектърни познания в областта на бизнес планирането и стратегиите, бюджетиране и мениджмънт напроекти, Европейски фондове и финансов риск мениджмънт и т.н.

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Завършилите тази програма ще:

РЕАЛИЗAЦИЯ:

Завършилите ще се квалифицират и утвърдят като:

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ⇱

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ⇱

ЗАПИСВАНЕ ⇱

 

КОНТАКТИ

За въпроси, свързани със съдържанието на бакалавърската програма, критериите и сроковете за кандидатстване за прием, документите за кандидатстване и плащането на таксите, можете да се обръщате към: