Бакалавър

Международен бизнес и финанси

Програма

Международен бизнес и финанси

Информация

Форма на обучение

Редовна, Задочна, Дистанционна

Степен

Бакалавър

Език на преподаване

Български

Семестриална такса

750 Е

Дисциплини

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДИСЦИПЛИНИ:

 • Иновации и предприемачество
 • Финансиране на международната търговия
 • Международни стокови пазари
 • Международни финанси
 • Международни пазари на недвижими имоти
 • Международно търговско право
 • Международно данъчно право
 • Инвестиции, финансови инструменти и пазари
 • Банкиране
 • Финансов мениджмънт
 • Управление на информационния риск
 • Управление на проекти

Преподаватели