Бакалавър

Маркетинг, продажби и бизнес в интернет

Програма

Маркетинг, продажби и бизнес в интернет

Информация

Форма на обучение

Редовна, задочна, дистанционна

Степен

Бакалавър

Език на преподаване

Български

Семестриална такса

750 EUR

Специализирани дисциплини

  • Мениджмънт на бизнес процесите
  • Изследователски методи в бизнеса и психологията
  • Бизнес в интернет
  • Бранд мениджмънт
  • Рекламен мениджмънт
  • Потребителско поведение
  • Презентационни умения
  • Международен маркетинг
  • Лични финанси
  • Организационно поведение

Изпити

Графици

Преподаватели