Бакалавър

Информационни технологии и бизнес стратегии
Назад

Информация

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението продължава 8 семестъра

 

ЗА ПРОГРАМАТА

Програмата "ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И БИЗНЕС СТРАТЕГИИ" е сред най-новите в портфолиото на ВУЗФ. Това е програма на бъдещето, когато за успеха във всяка професия ще са абсолютно необходими познания в IT сектора. Професионалният успех се подготвя чрез обучение по план, съчетаващ дисциплини от областта на финансите, бизнес управлението и информационните технологии.

 

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Завършилите тази програма ще подготви студентите на:

 

РЕАЛИЗAЦИЯ

Завършилите ще се реализират успешно като:

 

КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ?

 

КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН ⇱                        ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ⇱                                 ЗАПИСВАНЕ ⇱