Бакалавър

Финансов мениджмънт и маркетинг
Назад

Информация

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО:

Обучението продължава 8 семестъра

 

ЗА ПРОГРАМАТА:

Програмата"ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГ" дава на обучаващите се необходимите знания в областта на:

 

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ:

Завършилите тази програма ще притежават:

 

РЕАЛИЗAЦИЯ:

Завършилите ще могат да работят:

 

КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН                               ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ                                     ЗАПИСВАНЕ