Бакалавър

Финанси
Назад

Информация

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението продължава 8 семестъра 

 

ЗА ПРОГРАМАТА

Обучението в програмата "ФИНАНСИ" във ВУЗФ се отличава с изучаване на класически дисциплини, едновременно с прилагане на модерни методи на преподаване и интердисциплинарен подход. Предлага се нов поглед към финансите на организациите, включват се познания от областта на бизнес психологията, изучава се ролята на информационните системи и човешкия фактор за успеха на финансовото управление. 

 

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Завършилите тази програма ще:

 

РЕАЛИЗAЦИЯ:

Завършилите ще: 

 

 

КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН                                        ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ                                                     ЗАПИСВАНЕ