Бакалавър

Финанси
Назад

Информация

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението продължава 8 семестъра 

 

ЗА ПРОГРАМАТА

Обучението в специалност "ФИНАНСИ" във ВУЗФ се отличава с изучаване на класически дисциплини, едновременно с прилагане на модерни методи на преподаване и интердисциплинарен подход. Предлага се нов поглед към финансите на организациите, включват се познания от областта на бизнес психологията, изучава се ролята на информационните системи и човешкия фактор за успеха на финансовото управление. 

 

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Завършилите тази програма ще:

 

РЕАЛИЗAЦИЯ:

Завършилите ще: 

 

КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ?

 

КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН ⇱                     ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ⇱                                   ЗАПИСВАНЕ ⇱

...................................................................................................................................

Научете повече и в нашия youtube канал от доц. д-р Станислав Димитров, ръководител на катедра "Финанси"