Бакалавър

Financial management and marketing
Назад

Информация

ЗА ПРОГРАМАТА

Обучението в програмата "ФИНАНСИ" във ВУЗФ се отличава с изучаване на класически дисциплини, едновременно с прилагане на модерни методи на преподаване и интердисциплинарен подход. Предлага се нов поглед към финансите на организациите, включват се познания от областта на бизнес психологията, изучава се ролята на информационните системи и човешкия фактор за успеха на финансовото управление.

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Завършилите тази програма ще:

РЕАЛИЗAЦИЯ:

Завършилите ще:

 

КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН                      ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ                                    ЗАПИСВАНЕ