Бакалавър

Финанси

Програма

Финанси

Информация

Форма на обучение

Редовна, Задочна, Дистанционна

Степен

Бакалавър

Език на преподаване

Български

Семестриална такса

750 Е

Дисциплини

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДИСЦИПЛИНИ:

 • Финансово счетоводство
 • Публични финанси и данъчен мениджмънт
 • Финансово и данъчно право
 • Финансов мениджмънт
 • Мениджмънт на бизнес процесите
 • Инвестиции, финансови инструменти и пазари
 • Банкиране
 • Търговско право
 • Международни финанси
 • Държавно регулиране на икономиката
 • Лични финанси

Изпити

Истории
Зад успеха

Кристиан Брешков: програма "Счетоводство, контрол и корпоративен анализ"

За мен ВУЗФ има много добра академична среда, която включва добри лектори от бизнес практиката, които ни предават своите умения и знания. За нас студентите това е най-важно. Завърших бакалавърската си степен и предпочетох да продължа и магистратурата си в специалност "Счетоводство, контрол и корпоративен анализ".