Бакалавър

Бизнес икономика, предприемачество и иновации
Назад

Информация

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението продължава 8 семестъра

 

ЗА ПРОГРАМАТА

Обучението в специалност "БИЗНЕС ИКОНОМИКА, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ" има за цел да подготви студентите по широк кръг от теми, така че те да могат успешно да се справят с предизвикателствата на съвременната динамична бизнес среда. През първите години на обучението се изучават редица основни учебни дисциплини. Това подпомага изграждането на богата обща престава за особеностите на настоящите икономически процеси.

През трети и четвърти курс постепенно се оформя фокусът на специалността. Акцентът е върху различните форми на предприемачеството и иновациите и върху това как те да бъдат управлявани така, че да носят финансов успех на организациите.

 

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Завършилите тази програма ще бъдат подготвени за:

РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите ще се реализират успешно като:

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ⇱

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ⇱

ЗАПИСВАНЕ ⇱

КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

 

Научете повече за програмата от доц. д-р Радостин Вазов и в канала ни в youtube

...........................................................................................................................................................................

КОНТАКТИ

За въпроси, свързани със съдържанието на бакалавърската програма, критериите и сроковете за кандидатстване за прием, документите за кандидатстване и плащането на таксите, можете да се обръщате към: