Новини

Новини
VUZF_Swiss_UMEF_2022_640x360px
20 7 22

ВУЗФ и SWISS UMEF University подписаха договор за съвместно сътрудничество

От тази есен студентите на ВУЗФ ще могат да получат и втора диплома от престижния швейцарски университет

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и най-големият частен университет в Швейцария SWISS UMEF University, Женева, подписаха договор за съвместно сътрудничество. Това е поредната крачка, която бизнес университетът прави в унисон с мисията си да гарантира на своите студенти възможно най-високо ниво на европейско образование, отговарящо на съвременните пазарни изисквания, както и постоянно кариерно развитие на академичния си състав.

Още от тази есен висшето училище ще предостави нови възможности на своите студенти за придобиване на българска и швейцарска диплома по бакалавърски и магистърски програми в областта на бизнес мениджмънта. Възпитаниците на ВУЗФ ще имат възможност да провеждат и специализация в Женева.

Те ще могат да прилагат получените знания на практика, трупайки ценен международен опит, чрез стажантски програми в големи и реномирани швейцарски компании. Специализацията ще се признава като учебни дисциплини от двата университета. За да получат втора диплома, необходимо условие е студентите да са покрили задължителния брой кредити. Възпитаниците на висшето училище ще могат да проведат своята специализация и дистанционно.

Сключеното партньорство между двата университета осигурява възможности за разработване и реализиране на съвместни учебни програми, научноизследователска и проектна дейност. В допълнение към това, възможностите за академичен обмен на преподаватели с богат практически опит ще осигури възможност за получаване на още повече полезни знания на студентите от двата университета.

ВУЗФ продължава усилията си непрекъснато да разширява международната си мрежа от контакти и партньорства за подобряване и модернизиране на образователния процес чрез обмяна на опит и прилагане на иновативен подход в обучението.

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) e първият български частен университет, специализиран в областта на бизнеса, финансите, застраховането, мениджмънта, маркетинга и предприемачеството. Заема водещо място в Рейтинговата система на висшите училища в България в направление "Икономика", а завършилите ВУЗФ са сред най-високо платените специалисти. През последните години университетът се доказа като една от най-активните образователни институции в България, която се отличава с иновативни и практически ориентирани академични програми, като стремежът на висшето училище е всяка година да се откриват нови и модерни специалности, отговарящи на нуждите на бизнеса и потребностите на бъдещите студенти.

 

SWISS UMEF University, Женева, е най-големият частен университет в Швейцария, създаден през 1984 г. Кампусът се намира в стар манастир в Женева, който датира от 15 век. Сградата е паметник на културата, който е реставриран през 1917 г., а кампусът се простира на площ от 18 400 кв.м. Университетът предлага бакалавърски и магистъски програми, вкл. MBA и Еxecutive MBA, както и програми за продължаващо обучение на английски и френски език.

SWISS UMEF University притежава акредитации от Международния акредитационен съвет за бизнес образование (IACBE), Съвета за акредитация на висшето образование (CHEA), EduQua, Съвета за акредитация за бизнес училища и програми (ACBSP). Член е на SWISS Label.

Университетът поддържа високи стандарти за качество на обучението. Преподавателският състав включва международни лектори с богат практически опит. Чести гост-лектори в SWISS UMEF University са авторитетни икономисти, представители на политическия елит, министър-председатели и министри от Европа.