Новини

Новини

Безплатно обучение срещу ваучери!

Подновява се издаването на ваучери за обучение по схема „Аз мога”. От 01.09.2010 г. Агенцията по заетостта подновява издаването на ваучери за включване в обучение по професионална квалификация и обучение по ключови компетентности по схема „Аз мога”. В периода от 01.09.2010 до 30.09.2010 г. бюрата по труда ще приемат нови заявления на заети и самонаети лица, които желаят да се обучават по схемата.

За повече информация:
http://www.vuzf.bg/?Template=VUZFContinieProgramCourses