Новини

Новини

Висшето училище по застраховане и финанси предоставя отстъпка от 10 на сто от семестриалната такса за обучение на студенти в бакалавърска и магистърска степен за своите партньори

Висшето училище по застраховане и финанси предоставя отстъпка от 10  на сто от семестриалната такса за обучение на студенти в бакалавърска и магистърска степен за своите партньори.

Отстъпката  се ползва от  новопостъпили  служители и/или от  новопостъпили деца на служители от изброените институции. За целта към необходимите документи за кандидатстване във ВУЗФ се прилага и служебна бележка за наличие на правоотношения със съответната институция и документ, удостоверяващ наличието на родство, при положение че правото се ползва от дете на служител.