Новини

Новини

Уважаеми Преподаватели, от 15-ти фервуари 2010 г. започва набирането на кандидатури за финансиране от Фонда за отпускане на стипендии по финансовия механизъм ЕИП и ЕЕАСТ

Ако имате контакти с  акредитирани висши учебни заведения от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, можете да участвате в конференции и семинари, да изнесете лекции и/ или да участвате в други инициативи на преподавателски обмен. Разходите по Вашия престой ще бъдат покрити от Фонда за  отпускане на стипендии.

При интерес от Ваша страна, можете да се информирате за подробности  http://www.mon.bg/below/eeagrants
Институционален координатор на проекта е г-жа Венцислава Дачева, началник на кабинета на Президента на ВУЗФ, контакти:

служ.тел.:02/4015814

e-mail:vdacheva@vuzf.bg