Новини

Новини

MOМН обявява Програма на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Дирекция „Европейска интеграция и международно сътрудничество” на Министерството на образованието, младежта и науката е междинно звено по проекта “Развитие на устойчиви схеми на мобилност чрез стипендии на Финансовия механизъм на ЕИП”. Основната цел на проекта е да подпомага образованието и изследванията и да допринася за развитието на човешките ресурси в България.
В рамките на проекта е създаден Фонд за отпускане на стипендии. Неговата цел е да засили сътрудничеството между България и страните от ЕИП ЕАСТ (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) в областта на висшето образование и изследванията като предоставя стипендии за студенти, преподаватели и административни служители в български висши училища, и изследователи от български научни организации, с цел обучение, изнасяне на лекции, обмяна на опит, провеждане на изследвания в страните от ЕИП ЕАСТ.
Дейностите в рамките на Фонда за отпускане на стипендии са отворени за всички академични области.

Покана за участие в конкурс за академичната 2009/2010 година

Документите за кандидатстване можете да откриете на страницата на МОМН - http://www.minedu.government.bg/opencms/opencms/top_menu/competition/others/09-11-01_EEA_Icall_bg.html