Новини

Новини

Фондация „Атанас Буров” обявява конкурс за стипендии „Буров” за академичната 2009/2010

Стипендията е в размер на 250 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца.

Право на участие имат студенти, които:
се обучават в редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България; 
имат завършен най-малко трети курс; 
имат успех от цялото следване най-малко много добър (5.00);
не работят по време на следването си по основен трудов договор (с изключение на работа по договор за обучение).

До 5 ноември 2009 г. кандидатите трябва да представят:

1. Информационна карта, (публикувана в www.burov.org, секция “Конкурси”);
2. Уверение за записан зимен семестър на учебната 2009/2010 г. с посочен в него общ успех от следването или академична справка;
3. Декларация по образец, (публикувана в www.burov.org, секция “Конкурси”).

Документите се изпращат по пощата на адрес: София 1000 , ул. „Дякон Игнатий” № 1, фондация “Атанас Буров”, Конкурс за стипендии “Буров”. Документи, изпратени по електронната поща няма да бъдат приемани.
Срок за получаване на документите –17.00 ч. на 5 ноември 2009 г. В периода 16-21 ноември 2009 г. кандидатите ще положат тест и с тях ще се проведе събеседване във Варна, Свищов, София и Благоевград. За датата, часа и мястото на теста и събеседването, кандидатите ще бъдат уведомени по електронната поща. Примерни тестове са публикувани на уеб страницата на фондацията.
Одобрените за стипендия кандидати ще бъдат обявени в www.burov.org, секция “Конкурси” на 1 декември 2009 г.
За информация на телефон (02)9306250 и fnburov@nasbank.bg