Новини

Новини

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ЦППО към ВУЗФ организира курсове по английски език за своите студенти, както и за всички желаещи да повишат своята езикова компетентност.
Обучението завършва с полагането на тест. Успешно завършилите ще получат сертификат за владеене на английски език съгласно Европейската езикова рамка.

Заповядайте на 08.11.2011 г. от 13,00 ч. в зала № 303 за определяне на групите.

Цена на обучението за студенти на ВУЗФ: 180 лв.

За допълнителна информация:

Марио Каменов
стая № 407
тел. 02/4015820             
моб. 0888 415144             
e-mail: mkamenov@vuzf.bg