Новини

Новини

Официално откриване на учебната 2009/2010 година

Ръководството на ВУЗФ кани всички свои студенти, преподаватели и служители на официалното откриване на учебната 2009/2010 година на 05.10.2009 г. от 11.30 ч. в аулата на висшето училище.