Новини

Новини

Евростипендии

Информираме Ви, че на 06 юни 2011 година стартира  кампанията по кандидатстването за стипендии по проект "Студентски стипендии и награди" -  ІІ фаза, за зимния и  летния семестър на учебната 2010/2011 г. Крайната дата за подаване на документите за стипендиите на хартиен носител в учебен отдел е 30.06.2011 г. Всички срокове, формуляри и подробни разяснения ще намерите в сайта http://eurostipendii.mon.bg