Новини

Новини

ВУЗФ обявява допълнителни специализации

ВУЗФ обявява възможност за записване в допълнителни специализации към специалностите „Финанси”, „Застраховане и осигуряване” и „Счетоводство и контрол”. Тези специализации остават в рамките на обявените такси за обучение. 


Специализации в рамките на специалност „Финанси”:

Финанси на екологията;
Финанси на спорта;
Финанси на туризма;
Финанси на културата и масовите комуникации.

Специализации в рамките на специалност „Застраховане и осигуряване”:

Здравно осигуряване;
Пенсионно осигуряване;
Животозастраховане;
Общо застраховане;
Актюерство.

Специализации в рамките на специалност „Счетоводство и контрол”:

Международни стандарти за финансово отчитане;
Международни стандарти за малки и средни предприятия;
Международни одиторски стандарти.

_____________________
* Студентите ще могат да се записват в новите специализации от академичната 2010/2011 година. Изборът на специализация трябва да бъде направен до края на трети курс.