Новини

Новини
Стартира уникална магистърска програма по предприемачество и финанси
7 3 11

Стартира уникална магистърска програма по предприемачество и финанси

 Висшето училище по застраховане и финанси и Институтът  за предприемачи на Сиско стартират съвместна Mагистърска  програма по предприемачество и финанси. Програмата е  уникален за България образователен продукт, който  представя световно знание за успешния бизнес през  призмата на доказани предприемачи в България.

Целта на програмата е да изгради устойчиви практически  ориентирани знания и умения, приложими в различни типове и размери бизнес организации. Основният принцип при структуриране на програмата е съчетание на международно ноу-хау с успешни локални практики.

Съдържанието на програмата е разработено съвместно от академичния капацитет на Висшетоучилище по застраховане и финанси и Института за предприемачи на Сиско, чиито курсовесе базират на програми на водещите организации, сред които Cornell University и StanfordUniversity.

“Подходихме с нашите партньори към тази магистърска програма с убеденост в значението на финансите в бизнеса и широко разбиране за предприемачество - вътрешният стремеж за предприемане на нови начинания, с които се постигат просперитет и позитивна промяна на икономическата среда и обществото”, разясни доц. д-р Григорий Вазов, президент наВУЗФ. “Затова магистърската програма развива практически умения за стартиране и финансиране на нови бизнес начинания, за развиване на утвърдени малки или средни компании, и не на последно място – предприемачество в голямата организация”, допълни той.

“България е първата държава в Централна и Източна Европа с такъв тип магистърска програма, която съчетава международното ноу–хау от програмата на Института за предприемачи на Сиско с локален практически и академичен опит”, отбеляза Милена Думанова, търговски мениджър на Сиско България.

Преподавателският екип на програмата въплащава основната мисия на проекта: да създаваустойчиви и практически ориентирани знания и умения в областта на предприемачеството ифинансите. За тази цел, той съчетава успешни предприемачи, стартирали и развили своя бизнес в България и млади и талантливи академични преподаватели, които носят духа на новото време в българското образование.

Учебният процес развива проактивнo и иновативнo поведение, управленските знания и умения за идентифициране на потенциал за нови бизнес възможности вътре и извън организацията. Програмата акцентира върху развитието, финансирането и управлението на нови начинания -бизнес линии, продукти, услуги, проекти. Фокус в програмата е изграждане и усъвършенстване на знания и умения в областта на финансите –  финансов анализ и оценка на бизнес потенциала.

Специфична характеристика на програмата е нейната ориентация към информационните технологии и техния потенциал за повишаване ефективността и развитието на бизнес начинанията, независимо от областта на действие и жизнена фаза.

Първите студенти в програмата започват обучението си в края на месец април 2011 г. Изпитите за прием стартират на 10 март 2011г. и се провеждат всяка седмица. Обучението в магистърската програма е за период от 1 година (2 семестъра) и ще се провежда в сградата на ВУЗФ. След успешното й завършване студентите получават сертификат от Института за предприемачи на Сиско и диплома “Магистър по предприемачество и финанси” от ВУЗФ – университет в ТОП 4 на най-добрите вузове в направление „Икономика“ според рейтинговата система за висшите училища в България на Министерството на образованието, младежта и науката.

Повече информация за програмите можете да прочетете тук.