Новини

Новини

Облекчени финансови условия за Магистър

Освен възможностите за разсрочено плащане на таксите за обучение и отпускането на студентски кредити, ВУЗФ обявява облекчени финансови условия за обучение в степен магистър.
От тази година студентите, завършили бакалавърската си степен във ВУЗФ, ще могат да продължат своето образование в степен магистър при намалена такса за обучение. Семестриалната такса  за тях ще бъде в размер на 550 евро. За всички останали студенти, завършили бакалавърската си степен в друго висше учебно заведение, семестриалната такса остава в размер на 700 евро.