Новини

Новини

Банка ДСК и ВУЗФ отпускат студентски кредити

Партньори в проекта са ВУЗФ и Банка ДСК.

Банка ДСК стартира кредитиране на обучението на студенти във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) в София. Съвместният проект на Банка ДСК и ВУЗФ съчетава характеристиките на същински студентски кредит с тези на досега отпусканите тип потребителски кредити, предназначени за студенти.

Заемът се отпуска за заплащане на таксите за обучение, като студентът сам избира дали с него да покрие разходите по цялото си следване или само на част от него. Не са необходими доказване на доход или обезпечение, няма възрастово ограничение за студента, както и такса за разглеждане на кредитното искане. 
 
Максималният размер на кредита се формира въз основа на общата сума на дължимите такси, намалена с размера на самоучастие на студента. За студенти – български граждани, горната граница е 24 000 евро или левовата им  равностойност, а за чуждестранни граждани 34 800 евро или левовата им равностойност.  Размерът на самоучастие възлиза на 30% от определената семестриална такса , при това само за първи семестър на първата учебна година. Прилага са преференциален минимален лихвен процент за кредити в лева и в евро. 

Гарант за студентския кредит пред Банка ДСК е ВУЗФ, с чието съдействие стана възможен този  новаторски проект. Срокът за издължаване е до  4 години от датата на първото усвояване. Усвоената сума се издължава в рамките на една календарна година. Усвояването на сумите става на етапи, които отговарят на учебните семестри. За да усвои студентът сума за такса за следващата учебна година, той трябва вече да е погасил усвоената сума за предходната учебна година.

Искане за подобни кредити студентите от ВУЗФ могат да попълнят във всеки клон на Банка ДСК или направо във Висшето училище. 

Партньорът на Банка ДСК в този проект - Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), следва тенденциите във висшето образование, зададени от водещите университети в света. Така например, наесен то започва обучение в специалност „Финанси” по съвместна програма с университета „Мериленд” в САЩ. Студентите по тази програма могат да получат три дипломибългарска, американска - оригинална диплома на университета „Мериленд, и европейска. Разликата е единствено в таксата за обучение, която у нас е двойно по-ниска, защото е съобразена със стандарта в България.