Новини

Новини

Финанси на английски език

Обучението се извършва изцяло на английски език, като кандидатите трябва да отговарят на изискванията за прием като за другите програми на ВУЗФ и да докажат езикови компетенции.
Целта на обучението е да се подготвят квалифицирани специалисти в областта на паричните отношения, банковото дело и контрола на паричните потоци. Такива специалисти успешно се справят с управлението на икономическите процеси на равнище банка, небанкова финансова институция, финасов и данъчен отдел или фирма.
Повече информация относно програмата, срокове и условия за прием, може да откриете в секция Програми-Бакалавър-Финанси на английски език.