Бакалавър

International Relations, Global Economy and Strategic Analysis

Програма

Международен бизнес и финанси (с преподаване на английски език)

Информация

Форма на обучение

Редовна, задочна, дистанционна

Степен

Бакалавър

Език на преподаване

Английски език

Семестриална такса

1000 EUR

Специализирани дисциплини

 • Икономика
 • Управление на човешките ресурси през 21 век
 • Основи на финансите
 • Основи на маркетинга
 • Основи на счетоводството
 • Иновации и предприемачество
 • Управление на информационния риск
 • Информационни системи в бизнеса
 • Основи на бизнес психологията
 • Банково
 • Инвестиции, финансови инструменти и пазари
 • Международни финанси
 • Управление на счетоводството
 • Одит
 • Финансиране на европейски фондове и проекти и др.