Бакалавър

Финанси

Програма

Финанси

Информация

Форма на обучение

Редовна, задочна, дистанционна

Степен

Бакалавър

Език на преподаване

Български език

Семестриална такса

850 EUR

Специализирани дисциплини

 • Финансово счетоводство
 • Публични финанси и данъчен мениджмънт
 • Финансово и данъчно право
 • Финансов мениджмънт
 • Инвестиции, финансови инструменти и пазари
 • Банкиране
 • Търговско право
 • Международни финанси
 • Лични финанси
 • Счетоводни политики и финансови отчети
 • Лидерство и мениджмънт
 • Финансови технологии (Финтех)

Истории
Зад успеха

Кристиан Брешков: програма "Счетоводство, контрол и корпоративен анализ"

За мен ВУЗФ има много добра академична среда, която включва добри лектори от бизнес практиката, които ни предават своите умения и знания. За нас студентите това е най-важно. Завърших бакалавърската си степен и предпочетох да продължа и магистратурата си в специалност "Счетоводство, контрол и корпоративен анализ".