Бакалавър

Бизнес икономика, предприемачество и иновации

Програма

Бизнес икономика, предприемачество и иновации

Информация

Форма на обучение

Редовна, задочна, дистанционна

Степен

Бакалавър

Език на преподаване

Български език

Семестриална такса

850 EUR

Специализирани дисциплини

  • Иновации и предприемачество
  • Финансов мениджмънт
  • Инвестиции, финансови инструменти и пазари
  • Организационно поведение
  • Лични финанси
  • Лидерство и мениджмънт
  • Търговско право
  • Бранд мениджмънт
  • Маркетинг на финансовите услуги