Бакалавър

Бизнес икономика, предприемачество и иновации

Програма

Бизнес икономика, предприемачество и иновации

Информация

Форма на обучение

Редовна, Задочна, Дистанционна

Степен

Бакалавър

Език на преподаване

Български

Семестриална такса

750 EUR

Дисциплини

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДИСЦИПЛИНИ:

  • Иновации и предприемачество
  • Управление на продажбите
  • Финансиране на иновациите
  • Финанси за предприемачи
  • Продуктов мениджмънт
  • Маркетингови изследвания
  • Инвестиции, финансови инструменти и пазари
  • Организационно поведение
  • Лични финанси
  • Правен режим на инвестициите