Бакалавър

Бизнес мениджмънт и маркетинг (с преподаване на английски език)

Програма

Бизнес мениджмънт и маркетинг (с преподаване на английски език)

Информация

Форма на обучение

Редовна, дистанционна

Степен

Бакалавър

Език на преподаване

Английски език

Семестриална такса

1000 EUR

Специализирани дисциплини

 • Икономика
 • Управление на човешките ресурси през 21 век
 • Управление на информационния риск
 • Когнитивни процеси и вземане на решения
 • Иновации и предприемачество
 • Основи на бизнес психологията
 • Маркетингови комуникации
 • Психология на рекламата
 • Управление на бранда
 • Презентационни умения
 • Стратегически маркетинг