Бакалавър

Бизнес мениджмънт и маркетинг (с преподаване на английски език)

Програма

Бизнес мениджмънт и маркетинг (с преподаване на английски език)

Информация

Форма на обучение

Редовна, дистанционна

Степен

Бакалавър

Език на преподаване

Английски език

Семестриална такса

2932 лв.

Специализирани дисциплини

  • Бизнес икономика
  • Въведение в психологията
  • Стратегически маркетинг
  • Оперативен мениджмънт
  • Етика и кризисен мениджмънт
  • Финансов мениджмънт
  • Маркетингови изследвания
  • Международен маркетинг