Бакалавър

Бизнес психология и човешки ресурси

Програма

Бизнес психология и човешки ресурси

Информация

Форма на обучение

Редовна, задочна, дистанционна

Степен

Бакалавър

Език на преподаване

Български език

Семестриална такса

850 EUR

Специализирани дисциплини

  • Личностно и организационно развитие
  • Управление на човешките ресурси
  • Работа в група и групова ефективност
  • Организационна култура
  • Психология на рекламата
  • Лидерство и мениджмънт
  • Мениджмънт на бизнес процесите
  • Организационно поведение
  • Организация и финансиране на здравните системи