За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

Радмила Златкова

Организатор по учебната дейност

 Радмила Златкова

тел.: +359 2 401 58 11
e-mail: rzlatkova@vuzf.bg