За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

доц. д-р Христина Атанасова

Въведение в нормативното съответствие; Основи на правото; Търговско право; Трудово и осигурително право; Застрахователно право;