За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

Проф. д.ик.н. Михаил Динев

Проф. д.ик.н. Михаил Динев е ректор на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) в периода 2002-2005 г.

Проф. д.ик.н. Михаил Динев е ректор на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) в периода 2002-2005 г. Бил е член на настоятелството и на академичния съвет на ВУЗФ. През 2016 г. е удостоен с почетното звание "заслужил професор" на ВУЗФ за изключителни заслуги за създаването и развитието на висшето училище. Носител е и на званието "почетен професор" на ВУЗФ, с което е удостоен през 2006 г. Проф. Динев е ректор на Университета за национално и световно стопанство (1989-1990), първи председател на Сметната палата на Република България през 1990 г., председател на Управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители (2004-2011).Проф. Динев е дългогодишен главен редактор на Годишника и на монографичните издания на ВУЗФ.Той е сред най-изтъкнатите български икономисти. С подчертан авторитет на учен и експерт в своята област, проф. Михаил Динев е и дълбоко уважавана личност поради своя забележителен професионален опит, блестящи идеи, съчетани с енергия, модерно мислене и дипломатичен подход.