За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

гл.ас. д-р Бисер Райнов

Основи на счетоводството; Управленско счетоводство; Финaнсов одит; Управление на риска и вътрешен контрол