За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

гл.ас. д-р Бисер Райнов ⇱

Основи на счетоводството; Управленско счетоводство; Информационни системи и технологии в счетоводството; Спецкурс по управленско счетоводство; Вътрешен контрол и управление на риска в корпорацията; Онлайн бизнес

Д-р Бисер Райнов e преподавател във ВУЗФ почти от основаването на университета. Той има значителен опит в областта на финансовата отчетност и анализа на бизнес проекти. През последните години интересът му е фокусиран основно върху сферата на бизнес анализите и измерванията, свързани с онлайн проекти. Сертифициран е за вътрешен одитор от Глобалния институт на вътрешните одитори (The IIA). Бил е съветник на министъра на отбраната по времето на служебното правителство на премиера Георги Близнашки. Провеждал е обучения на данъчната и митническата администрация.