За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

гл.ас. д-р Бисер Райнов

Основи на счетоводството; Управленско счетоводство; Вътрешен контрол и управление на риска; Онлайн бизнес