Бакалавър

Информационни технологии и бизнес стратегии

Програма

IT анализ и бизнес стратегии

Информация

Форма на обучение

Редовна, задочна, дистанционна

Степен

Бакалавър

Език на преподаване

Български език

Семестриална такса

900 EUR

Специализирани дисциплини

  • Мениджмънт на бизнес процесите
  • Информационна сигурност
  • Бизнес комуникации в IT проекти
  • Икономически аспекти на сигурността на информацията
  • Управление на IT проекти
  • Дигитален маркетинг
  • Управление на бизнес интелигентни системи
  • Управление на онлайн бизнес платформи