Бакалавър

Информационни технологии и бизнес стратегии

Програма

IT анализ и бизнес стратегии

Информация

Форма на обучение

Редовна, задочна, дистанционна

Степен

Бакалавър

Език на преподаване

Български език

Семестриална такса

800 Е

Специализирани дисциплини

 • Мениджмънт на бизнес процесите
 • Управление на операциите и ERP
 • Мрежи и системи
 • Информационни системи в бизнеса
 • Управление на информационния риск
 • Алгоритми и изследване на операциите 
 • Бизнес в интернет
 • Електронно банкиране 
 • CRM (Управление на връзки с клиенти)
 • Бизнес комуникации в IT проекти
 • Икономически аспекти на сигурността на информацията