Бакалавър

Финансов мениджмънт и маркетинг

Програма

Финансов мениджмънт и маркетинг

Информация

Форма на обучение

Редовна, задочна, дистанционна

Степен

Бакалавър

Език на преподаване

Български език

Семестриална такса

750 EUR

Специализирани дисциплини

  • Стратегически маркетинг
  • Маркетингови комуникации
  • Психология на рекламата
  • Бранд мениджмънт
  • Финансов мениджмънт
  • Потребителска психология
  • Публични финанси и данъчен мениджмънт
  • Инвестиции, финансови инструменти и пазари
  • Банкиране
  • Лични финанси