Бакалавър

Финансов мениджмънт и маркетинг

Програма

Финансов мениджмънт и маркетинг

Информация

Форма на обучение

Редовна, задочна, дистанционна

Степен

Бакалавър

Език на преподаване

Български

Семестриална такса

750 EUR

Специализирани дисциплини

 • Международен маркетинг
 • Маркетингови комуникации
 • Рекламен мениджмънт
 • Потребителско поведение
 • Бранд мениджмънт
 • Презентационни умения
 • Финансов мениджмънт
 • Публични финанси и данъчен мениджмънт
 • Инвестиции, финансови инструменти и пазари
 • Банкиране
 • Лични финанси