Бакалавър

Financial management and marketing

Програма

Финанси (с преподаване на английски език)

Информация

Форма на обучение

Редовна, задочна, дистанционна

Степен

Бакалавър

Език на преподаване

Английски език

Семестриална такса

1000 EUR

Специализирани дисциплини

 • Икономика 
 • Управление на човешките ресурси през 21 век
 • Основи на финансите
 • Основи на маркетинга
 • Основи на счетоводството
 • Иновации и предприемачество
 • Управление на информационния риск
 • Информационни системи в бизнеса
 • Основи на бизнес психологията
 • Инвестиции, финансови инструменти и пазари
 • Международни финанси
 • Управление на счетоводството
 • Одит
 • Финансиране на европейски фондове и проекти и др.