За ВУЗФ

Министерството на икономиката обявява Национален конкурс за насърчаване на иновационната активност на младите хора в България

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста
Министерството на икономиката обявява Национален конкурс за насърчаване на иновационната активност на младите хора в България
Министерството на икономиката обявява Национален конкурс за насърчаване на иновационната активност на младите хора в България
Министерството на икономиката обявява Национален конкурс за насърчаване на иновационната активност на младите хора в България
19 Април 2017

Уважаеми студенти,


Министерството на икономиката обявява Национален конкурс за насърчаване на иновационната активност на младите хора в България, чрез проекта "Техностарт 3".  Целта на проекта е да се стимулират млади предприемачи - студенти в бакалавърска и магистърска степен, както и докторанти в най-ранния етап от предприемаческия цикъл - момента на разработена бизнес идея. Проект "Техностарт 3" финансира стартиращи фирми с бизнес идея само в сферата на промишлеността и научната и развойна дейност.  В рамките на проекта се предоставя безвъзмездна финансова помощ в размер на 90% от общия размер на финансиране или до 19 800 лева за всеки одобрен бизнес план. Останалите 10% се самофинансират от кандидата.
Крайният срок за кандидатстване е до 29.05.2017г., включително. Повече информация за проекта може да намерите ТУК

Моля изпращайте своето потвърждение за участие в конкурса на доц. Евгени Евгениев,Зам.-ректор по европейските проекти и продължаващото обучение, ВУЗФ e-mail: еevgeniev@vuzf.bg

 
всички новини
Разработка от Калипърс