За ВУЗФ

Конкурси за академични длъжности

увеличи размера на текстаувеличи размера на текставърни размер на текста по подразбираненамали размера на текстанамали размера на текста
Конкурси за академични длъжности
Конкурси за академични длъжности
Конкурси за академични длъжности
03 Януари 2018
Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) обявява конкурси за:

- академичната длъжност професор по научното направление 3.8. Икономика (Финансиране на осигурителните и здравните системи) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“;

- академичната длъжност доцент по научното направление Администрация и управление (Стратегическо управление и бизнес моделиране) – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи: ВУЗФ, София, кв. Овча купел, ул. Гусла № 1, тел. 02/4015819.

ДВ. бр. 103/28.12.2017 г.
 
всички новини
Разработка от Калипърс