За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

доц. д-р Даниела Караангова

Ethics and Crisis Management Academic Writing Management, Culture and Communication Кризисен мениджмънт Global Studies Management, Culture and Organizational Psychology

Ethics and Crisis Management

Academic Writing

Management, Culture and Communication

Кризисен мениджмънт

Global Studies

Management, Culture and Organizational Psychology