За ВУЗФ

За ВУЗФ
Назад

ВУЗФ

ас. Юлияна Георгиева

Организационно консултиране; Организационна култура

Организационно консултиране; Организационна култура