Новини

Новини
Книга
13 3 20

Студентска и докторантска научна конференция

Уважаеми студенти и докторанти,

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Студентският съвет към него Ви канят да участвате в традиционната студентска и докторантска научна конференция на

тема: "Проблеми и предизвикателства на съвременната икономика"

Конференцията ще се проведе на 20 и 21 май 2020 г. в сградата на висшето училище.

От името на ректора на ВУЗФ най-добре представилият се доклад ще бъде отличен с парична награда в размер на 200 лв.

Образеца на заявката за участие в конференцията, изискванията към докладите и критериите за тяхното оценяване можете да изтеглите ТУК .