Новини

Новини
фискален съвет кръгла маса
27 6 19

Ректорът на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов участва в кръгла маса, организирана от Фискалния съвет

Доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ и член на Фискалния съвет участва в кръгла маса на тема "Ефeктивност на публичните разходи", организирана от Фискалния съвет. Тя се проведе в Народното събрание на 25.06.2019 г. В рамките на дискусията бяха обсъдени проблемите, свързани с насочването на държавните разходи. Беше подчертана още важността на взаимовръзката ефективност - качество в публичните услуги и как най-правилно да се измерват отчетността и прозрачността в тази област.

Темата на форума е една от най-важните в държавното управление, подчерта заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика Марияна Николова и допълни, че ефективността на използването на финансовите ресурси е от изключително значение, когато те са ограничени. Затова според нея едно от основните предизвикателства пред държавата е да определи кои публични услуги да предлага, сред тях кои са с по-висок приоритет и кои може да се възложат на частния сектор. Актуалността на въпроса как да постигнем повече с по-малко пари нараства, отбеляза Мариана Николова. Тя отчете повишението на цените на публичните услуги като здравеопазване, образование и транспорт, но също и все по-увеличаващите се разходи, обусловени от демографските фактори и климатичните промени.

Председателят на Фискалния съвет проф. Борис Грозданов посочи, че по основните критерии, определящи стабилността на публичните финанси България се намира на едно от челните места в Европейския съюз. По думите му страната ни губи позиции по отношение на ефективността на разходите в публичния сектор.

Членът на Фискалния съвет Любомир Дацов припомни, че въпросът за ефективността на бюджетните системи е поставен при първите опити за въвеждане на т.нар. програмно бюджетиране през 2001 г. Според него основен проблем е необходимостта от регламентация на системите за капиталово бюджетиране в Закона за публичните финанси.

В кръглата маса участваха още народни представители, председателят на Сметната палата Цветан Цветков, едни от най-изявените български експерти в сферата на финансите и икономиката, както и гости от Международния валутен фонд и Световната банка.

 

 

Изпратете ни вашето име, е-мейл и телефон, за да се свържем с вас и да обсъдим възможностите за обучение във ВУЗФ