Новини

Новини
1
21 4 22

Над 100 учители от цялата страна се включиха в конференцията в подкрепа на повишаването на квалификацията на учителите, организирана от ВУЗФ

На 19 април 2022 г. Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира Втора национална научно-приложна конференция на тема "Повишаване на квалификацията на учителите - проблеми и перспективи", която се проведе под патронажа на д.ик.н Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители (СБУ) и с подкрепата на СБУ.

Конференцията беше открита в аулата на ВУЗФ от ректора на висшето училище проф. д.ю.н. Борис Велчев, който подчерта необходимостта от симбиоза между средното и висшето образование за по-добри резултати. В основното си приветствие проф. Велчев обяви учредяването на Национална асоциация на преподавателите по икономика, чиято цел е да изгражда ефективни връзки и конкретни механизми на взаимодействие между висшето и средното образование.

Той покани учителите да участват със свои трудове в научните списания на ВУЗФ, да бъдат гост-лектори по време на учебните занятия на студентите, както и да се запознаят с възможностите за докторантура в бизнес университета. Ректорът ги информира и за създаденото от ВУЗФ ученическо списание"Икономисти на бъдещето", в което учениците ще имат възможност да публикуват различни есета и статии.

В своето приветствие при откриването на форума г-жа Янка Такева отбеляза, че това е поредната инициатива и конференция, организирана от ВУЗФ, за продължаване на квалификацията на учителите. "Ние работим повече от 15 години успешно с ВУЗФ по толкова много проекти и това, което те правят е впечатляващо", заяви г-жа Такева.

В откриването на конференцията участва и заместник-министърът на образованието и науката г-жа Мария Гайдарова, която благодари на организаторите за провеждането на форума и подчерта значимостта на продължаващата квалификация на учителите за тяхното развитие. "Разчитаме на вас да създавате креативни хора, които искат да останат в България, да получат висшето си образование тук и да работят за една просперираща България", каза още Мария Гайдарова.

Конференцията протече в три панела, като първата част на форума бе посветена на състоянието на квалификацията на учителите, на съществуващите проблеми и предлаганите решения. Основен доклад беше представен от д.ик.н Янка Такева, която направи анализ на реалното състояние на квалификацията на учителите и нормативната уредба, като очерта как продължаващата квалификация на учителите влияе върху качеството на обучението.

Във фокуса на втория панел бяха съвременните тенденции в редица изучавани дисциплини и научни направления. Водещите преподаватели във ВУЗФ представиха своя опит по различни теми, сред които създаването на предприемачи в училище, дигиталната трансформация в средното образование, управлението на личностното развитие в училищата, обучението по кръгова икономика в средното образование, кроскултурните различия в учебната среда и работата с мигранти и с деца от различни националности, обучението по застрахователна грамотност в средното образование, проект за финансова грамотност на ВУЗФ за ученици, учители и директори.

Третият панел беше посветен на добрите практики в средното образование. В него се включиха Полина Фетфова, началник отдел "Квалификация и кариерно развитие", МОН, Мая Гешева, директор на Националната финансова-стопанска гимназия, Росен Ненов, учител в 38 ОУ "Васил Априлов", София и др. Всички те споделиха за темповете на развитие, дигитализиция и добрите практики в техните училища.

Основни презентации по време на форума бяха изнесени от д.ик.н. Янка Такева, проф. д.ик.н Виржиния Желязкова, ВУЗФ, доц. д-р Даниела Илиева, доц. д-р Жельо Христозов, д-р Джеймс Йоловски, ас. Никола Димитров, ас. Юлияна Георгиева и др.

В конференцията се включиха над 100 учители и директори от средните училища в цялата страна, преподаватели във ВУЗФ, експерти и анализатори по въпросите на образованието, представители на МОН, Синдиката на българските учители, бизнеса, академичните и научните среди. Всички те високо оцениха полезността на конференцията и на дискутираните теми.

Официалното откриване и първия панел могат да бъдат видяни в YouTube канала на ВУЗФ ТУК

Вторият панел и финалната дискусия могат да бъдат видяни ТУК