Новини

Новини

Средната заплата в секторите "Финансови и застрахователни дейности", "Добивна промишленост" и "Строителство" с увеличение

Средната месечна работна заплата у нас за второто тримесечие на годината е била 699 лв., като е нараснала спрямо периода януари-март с 4,2 на сто, показват данните на националната статистика. Средната месечна работна заплата за април е била 710 лв., за май - 698 лв., и за юни 2011 г. - 690 лева.

Най-много е нараснала средната заплата в сектора на финансовите и застрахователните дейности – с 9,7 на сто, добивна промишленост – със 7,3 процента, и строителството – с 6,9 на сто.

Най-високо средномесечно възнаграждение през второто тримесечие на 2011 г. са получили хората, работещи в секторите на създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения – 1547 лв., производство и разпределение на ток, топлинна енергия и газообразни горива - 1461 лв., финансовите и застрахователните дейности - 1429 лева.

Спрямо второто тримесечие на 2010 г. средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2011 г. в обществения сектор е нараснала с 3,8 на сто, а в частния сектор - с 11,9 процента.

Източник: Pariteni.bg