Интервю

Интервю

Вицепрезидентът на ВУЗФ Детелина Смилкова: Промените в пазара на труда ще окажат най-силно влияние върху образованието през 2016 г.

Детелина Смилкова е вицепрезидент на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и председател на Българската асоциация за управление на хора (БАУХ). Тя сподели пред екипа на Uchi.bg своите впечатления от новата законодателна рамка в образованието, както и очакванията си за промени в сектора през 2016 година.

Въпрос: Какво се промени в българското образование през 2015 година?

Отговор: Въпреки че беше приет Закон за предучилищното и училищното образование все още нищо не се е променило, висшето образование остава в стария си коловоз, което води до спешна нужда от адекватни промени. Недопустимо е да има финансиране в резултат на някаква акредитация, на рейтингова система и т.н., без да има политика и мисъл от какво има нужда пазара.

Въпрос: Как гледате на новата законодателна рамка, която беше приета?

Отговор: Промените ще решат някои малки проблеми, но не и сериозните – демографската криза, безразборният прием на студенти, големият брой университети и миграцията в чужбина още на етап средно образование. Тези неща могат да се променят с много по-задълбочена политика и усилия от страна на цялата държава във всички сектори.

Въпрос: Какви са очакванията Ви за промени в образованието през новата година?

Отговор: В момента в България има 36 държавни и 15 частни висши училища. Това размива сериозно качеството. Не може истинският капацитет на един университет да е за 7-8000 студенти, а те да приемат 18-20 000. Приемат се абсолютно всички завършили, които имат желание. Няма конкуренция, няма подбор. Това занижава драстично качеството и мотивацията.

Трябва да се промени логиката на финансиране на държавните университети. Сега субсидиите зависят изцяло от броя студенти и се стига до тези аномалии и негативен ефект. Нека държавният бюджет за образование да се запази за следващите 5 години, но университетите да бъдат задължени да стигнат до истинските си капацитети, да намалят приема, като по този начин ще се промени нивото на студентите и образованието.

Въпрос: Кои иновации и кои тенденции ще оказват най-силно влияние в сектора през следващите години?

Отговор: Промените в пазара на труда ще окажат най-силно влияние. Работодателите вече търсят нови специалисти, с нови компетенции. Много от класическите специалности в университетите са „остарели“ и „изчерпани“. Пренаситили са пазара с безработни вишисти, които не отговарят на новите изисквания.

ИТ секторът се развива с голяма скорост и това е една ниша, която има голям потенциал. Естествено, има специализирани университети за техническата част, но нуждата от икономически подготвени специалисти с ИТ мислене, които да правят прехода между направленията е нещото, което ще се развива допълнително.

Въпрос: Как ВУЗФ реагира на промените в образователната среда?

Отговор: ВУЗФ винаги си е поставяло високи критерии и цели и никога не сме правили компромиси с тях. Промените не ни засягат силно, тъй като сме частен, бутиков университет и не получаваме субсидии от държавата или други преференции. Стараем се все повече да повишаваме качеството и практичността на специалностите ни. Имаме много тясна връзка с бизнес средите, като много водещи корпорации търсят партньорство с нас. Идват с нуждата за специалисти с конкретен профил и заедно съставяме програма, която да отговаря на изискванията им. Фундаментът го градят нашите професори с опит и задълбочени познания, но по-голяма част от дисциплините са с конкретна практическа насоченост и лектори от бизнеса. Ние сме отворени и гъвкави към предизвикателствата на средата и затова успяваме да ги обърнем в своя полза.

Въпрос: Какви са предимствата на университета пред останалите висши училища в България?

Отговор: Ние непрекъснато се стараем да се променяме и да отговаряме на нуждите на пазара и бизнеса. Подобно на една световна марка сме си поставили за цел всяка година да имаме по една нова успешна магистърска програма. Следим тенденциите в бизнеса и пазара на труда. Тази година например най-успешната ни нова програма е свързана с внедряването на ERP системи, което е един огромен пазар, жаден за специалисти. Друга такава магистратура в страната няма.

Тъй като сме малък университет имаме възможност да обръщаме внимание на всеки студент и да развиваме неговата индивидуалност. Имаме много добра обратна връзка от завършилите студенти и чрез техните успехи се убеждаваме в правотата си. Над 90% от тях работят по специалността си в престижни банки, застрахователни дружества и фирми, което е доказателство, че начинът, по който ги подготвяме отговаря на нуждите на бизнес средата.