Интервю

Интервю

Ректорът на ВУЗФ: "Предприемачеството е емоция"

Magazine "Economy"