Млад одитор 2024

Млад одитор 2024

Давам съгласието си, предоставените от мен лични данни, съдържащи се в приложените документи, да бъдат обработвани от ВУЗФ за целите на моето участие в конкурса "Млад одитор".