Новини

Новини
Февруарски прием
23 1 20

ВУЗФ започва февруарски прием в бакалавърските и магистърските си програми

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) започна февруарски прием на кандидат-студенти. До февруари месец бъдещите студенти могат да кандидатстват в разнообразни бакалавърските и магистърските програми на ВУЗФ, който през 2019 година бе обявен за едно от най-добрите висши училища в професионално направление "Икономика" според Рейтинговата система на висшите училища в България на МОН. Данните показват, че дипломантите на ВУЗФ са и едни от най-добре платените в сектора със среден облагаем доход от 2223 лв. при 1410 лв. среден за страната.

Желаещите да придобият образователно-квалификационна степен "бакалавър" във ВУЗФ имат няколко варианта за кандидатстване. Първият е онлайн тест, който включва 21 въпроса в три раздела - икономика, математика и обща култура. Въпросите са от затворен тип, а кандидатът има 90 минути, за да отговори.

Втората опция е конкурсно есе на избрана от кандидата тема от предварително зададени казуси, които може да намерите в електронната страница на университета. Третият вариант е прием по документи с резултат от матура или издържан изпит от друго висше учебно заведение.

Тези, които искат да се обучават в магистърските програми на ВУЗФ, трябва да кандидатстват по документи, с успех от дипломата за завършено висше образование, който трябва да е не по-малък от "добър". Обучението продължава между 2 и 4 семестъра в зависимост от профила на предишното образование на кандидат-магистрите.

Паралелно с целия процес по кандидатстването всеки може да се допита и до кариерните консултанти на ВУЗФ, които да го ориентират дали желаната специалност е най-правилната за него. Именно добрата кариерна ориентация и близките връзки с бизнеса и водещи компании от страната и Европа превръщат университета във висшето училище, което осигурява висококачествено обучение и успешна професионална реализация на студентите и дипломантите си. Над 90% от студентите, завършили висшето училище, започват работа по придобитата специалност в едни от най-големите компании у нас, както и във водещи банки, застрахователни, осигурителни и търговски дружества.