Новини

Новини
programa
10 5 23

ВУЗФ и Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ с първaтa по рода си съвместна бакалавърска програма по „Информационни технологии и бизнес мениджмънт“

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Великотърновският университет "Св. св. Кирил и Методий" стартират първата по рода си съвместна бакалавърска програма "Информационни технологии и бизнес мениджмънт". Партньорството между двете образователни институции ще даде уникална възможност на студентите да се възползват от най-доброто от двата университета, като комбинират експертните знания и опит на държавния университет със специализираните програми, иновативността и индивидуалното отношение в частния университет.

Целта на партньорската програма е да подготвя висококвалифицирани специалисти с изградено пазарно мислене и формиране на знания и умения, професионални навици и качества, характерни за съвременните кадри в бизнес мениджмънта и информационните технологии.

Програмата ще се изучава в редовна форма с онлайн лекции. Студентите ще бъдат обучавани съвместно от преподаватели от двата университета, които притежават богат академичен и професионален опит. ВУЗФ ще бъде координиращото висше училище. Завършилите специалността "Информационни технологии и бизнес мениджмънт" ще получат съвместна диплома от ВУЗФ и Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", подписана от двамата ректори.

Съвместната бакалавърска програма ще комбинира модерно интердисциплинарно обучение по специализирани дисциплини от областите на финансовия мениджмънт, управлението на цифрови проекти, моделиране на информационни процеси, облачни технологии, електронен бизнес, уеб дизайн, ERP, CRM и CMS системи.

Програмата ще даде на студентите задълбочени познания, необходими за ефективна реализация и конкурентоспособност на пазара на труда, умения за анализиране и интерпретиране на получена финансова информация, развитие на аналитично, прогностично и комбинативно мислене. Надграждат се също така способностите за вземане на решения, умения за работа в екип, комуникативност и стремеж към постоянно повишаване на квалификацията.

Приемът за първата съвместна бакалавърска програма на ВУЗФ и ВТУ за новата академична 2023/2024 година вече е отворен и ще се осъществява само по документи. Всеки кандидат може да подаде документите си онлайн ТУК, както и в офисите за прием на студенти във ВУЗФ и Великотърновския университет.

Допълнително удобство е, че при заплащането на семестриалните такси всеки студент може да се възползва и от опцията за разсрочено плащане, без оскъпяване на таксата. Всеки, който желае да получи повече информация за новата специалност, може да си запази час за среща във ВУЗФ или онлайн консултация на: https://vuzf.bg/konsultatsii

Повече за програмата може да научите и ТУК.

За ВУЗФ

Висшето училище по застраховане и финанси е сред най-активните и динамично развиващи се образователни институции в България, което се отличава с модерните си и практически насочени академични програми.

Основен приоритет на ВУЗФ е да предоставя на своите студенти богато учебно съдържание, използване на най-новите и съвременни технологии в учебния процес, преподаване, съобразено с най-добрите европейски и световни образователни стандарти, ценно ноу-хау, възможности за практика в големи национални и международни компании, както и успешна професионална реализация на студентите.

Университетът е в топ 4 на най-добрите висши училища в направление "Икономика" според Рейтинговата система на висшите училища в България, а професионалната реализация по специалността на завършилите студенти е сред най-високите в направлението.

Дипломантите на ВУЗФ са и сред най-добре платените специалисти в направление "Икономика", със среден облагаем доход на завършилите от 2956 лв. през 2022 г.

Счетоводните специалности на ВУЗФ - бакалавърската програма "Счетоводство, одит и финанси" и магистърската специалност "Счетоводство, одит и корпоративен анализ", притежават международна акредитация от ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants, Великобритания).

За Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий"

ВТУ е международно призната институция. Възможностите, които предоставя, са отворени за всички преподаватели, студенти, докторанти и специализанти, като им предлага спокойна, насърчителна и доброжелателна академична среда.

ВТУ постига високо качество на обучението и научните изследвания чрез ефективно сътрудничество с бизнеса и обществената практика, целесъобразно използване на университетските ресурси, привличане на нови средства за развитие и активна защита на университетските интереси пред държавата и обществото в условията на пазар и конкуренция.

Университетът подготвя за нуждите на обществото, икономиката пазарно ориентирани, висококвалифицирани и обществено ангажирани специалисти, които да генерират прогрес и съобразно образователно-квалификационната си степен да се адаптират към социалния и културния живот в България и в различни страни по света.