Кандидатстудентско есе

Кандидатстудентско есе

   

Уважаеми кандидат-студенти,

Тук ще намерите темите, от които трябва да избрете една, изсквания и сроковете, до които може да си избратите готовата разработка.

I . Теми за разработка на кандидатстудентско есе:

 1. Предизвикателствата пред световната икономика през 21 век
 2. Икономика и общество в условията на ковид епидемия
 3. Българската икономика през следващите 10 години
 4. Какво не могат да купят парите и какво е бъдещето им?
 5. Ползи от членството на България в Европейския съюз
 6. Глобалните екологични проблеми и влиянието им върху икономиките
 7. Успешният мениджър в съвременните организации
 8. Приносът на образованието към общественото развитие
 9. Използване на атомната енергия - за или против
 10. Разсъждавайте върху един от следните цитати, като се фокусирате върху конкретен икономически проблем (използвайте ключовите думи в скобите до цитата като насока):
 1. Изисквания за оформяне на есето:
 1. Работен език: български
 2. Обем: 3-5 стр. В посочения обем не се включват използвани таблици, фигури (графики и диаграми) и снимки, както и списъкът на използваната литература.
 3. Шрифт: Times New Roman, размер: 12, междуредие: 1,5; полета отстояние: 2,5;

стандарт формат: Microsoft Word

 1. Структура на есето

III . Комисията оценява конкурсните есета по шестобалната система съгласно следните критерии:

 1. Последователен и задълбочен анализ, съответстващ на избраната тема;
 2. Ясно оформена теза, която е аргументирана в изложението;
 3. Оригиналност на съжденията и примерите;
 4. Актуалност и коректност на използваните данни;
 5. Спазване на граматическите правила;
 6. Спазване на поставените критерии относно структура и форматиране.
 1. Срокове:

Предварителен прием:

Срокове за изпращане на кандидатстудентско есе: до 30 април 2022 г. на priem@vuzf.bg

Редовен прием:

Срокове за изпращане на кандидатстудентско есе: до 20 септември 2022 г. на priem@vuzf.bg

*В срок до 5 работни дни след изпращането на есето всеки кандидат-студент ще получи оценката и становището си за прием във Висшето училище по застраховане и финанси

Оценките на конкурсните есета се признават за участие в приема на студенти само за годината, в която е проведен конкурсният изпит.

За повече информация може да се обръщате към: